Erfgoed

Westelfolk is meer dan muziek alleen... Wij zijn ook begaan met het onroerende erfgoed. Uit de groep cursisten zijn al enkele projecten naar voor gekomen. Zo hebben we het “Trammeke” onder de aandacht gebracht. Dat is een verwaarloosd sluis- en damsysteem aan de Grote Nete uit 1894. We hebben al verkregen dat er een informatiebord kwam over de werking ervan. Nu helpen we mee aan de dossieropbouw om het “Trammeke” te laten restaureren. Ook mede dank zij de inzet van Westelfolk zal de oude, architectonisch waardevolle rijkswachtkazerne van Westerlo niet worden afgebroken. Bovendien zijn leden van Westelfolk actief in de gemeentelijke werkgroep die zich buigt over de toekomst van de Tongelse Beddermolen Westelfolk is actief in twee Europese projecten rond erfgoed, nl. Collabor8 en Rural Alliances.

X