Materieel erfgoed

De Beddermolen

Westelfolk neemt deel aan de werkgroep die een herbestemming zoekt voor de site van de Beddermolen in Tongerlo. We verwijzen hier naar onze samenwerking met v.z.w. Kempens Landschap.

Rijkswachtkazerne

Mede door de inzet van Westelfolk werd het waardevolle gebouw van de Rijkswachtkazerne gered van de sloop. In 2012 zat er weinig evolutie in het dossier. Onlangs maakte de gemeente bekend partners te zoeken voor een publiekprivate samenwerking.

Trammeke

Het "Trammeke" is een oud, en uniek, sluissysteem dat zich bevindt in "Het Riet", deels in Westerlo en deels in Herselt. Vroeger werd dit gebruikt om de aanliggende velden onder water te zetten.

X