De voorzitter spreekt

Twintig jaar Merode Landschapspark.


Gegroeid vanuit de verkoop van de Merode bossen tot een hechte samenwerking tussen gemeenten, provinciën, verenigingen, bedrijven.…

En Westelfolk is daar een deeltje van.
Eigenlijk niet zo maar een deeltje. Westelfolk is een Ambassadeur van het de Merode Landschapspark en een voorbeeld van hoe het conserveren en verspreiden van niet-materieel erfgoed voor een aangename muziekbeleving kan zorgen.

We mogen er fier op zijn dat wij het de Merode Landschapspark mee vertegenwoordigen op de viering van het twintigjarig bestaan. Tussen gedeputeerden, burgemeesters en schepenen en vertegenwoordigers van bedrijven en de toeristische en agrarische takken staat toch maar mooi de voorzitter van Westelfolk.

Ik denk dat wij goed bezig zijn!

De academische zitting 2
de minder academische zitting