Terug naar zijn oude glorie

Erik Van Dyck van Westelfolk signaleerde reeds in 2008 aan het gemeentebestuur van Herselt dat het trammetje verwaarloosd en beschadigd aan de oever van de Nete ligt. Hij uitte zijn bezorgdheid over de toekomst van dit geklasseerde sluissysteem en vroeg aan het gemeentebestuur de nodige inspanningen te leveren om het trammetje te herstellen. Westelfolk was bereid zijn medewerking te verlenen.

Er werd opzoekingswerk gedaan door Heemkring Ansfried en De Vrienden van Bergom over de functie van het Trammeke zodat er al een infobord kon geplaatst worden.
In 2023 namen Erik Van Dyck en Marc Van den Bruel van de St Sebastiaensgilde contact op met Isabelle Lindemans van Landschapspark de Merode om het dossier verder “op de sporen” te zetten. Het vervolg lees je hieronder in het artikel.
https://www.gva.be/cnt/dmf20240130_93662454

Iedereen heel erg bedankt om mee de schouders te zetten onder dit unieke project!

bron foto: https://www.westerlo.be/nl/parel-van-de-kempen/westerlo/het-trammeke