Tjoenkfolk

Samenspel voor jongeren

Tjoenkfolk is nu  een groep van jonge twintigers die al sinds hun tienertijd samen volksmuziek spelen.
Ze hebben hun instrument leren bespelen in de muziekacademie met uitzondering van trekzak dat ze geleerd hebben in Westelfolk zelf.
Via een partituur wordt de muziek geoefend, maar deze muziek wordt na een tijd wel zonder partituur gespeeld. Leren luisteren naar elkaar tijdens het musiceren is zeer belangrijk.
Via een doodle wordt er afgesproken wanneer er kan gerepeteerd worden.
 
Een verjonging is er met de tienerjam. Deze groep speelt ook al enkele jaren samen, maar ze zitten nog in het middelbaar. Ook zij gaan nog naar de muziekacademie voor hun instrument. Nog ieder jaar komen er nieuwe muziekanten bij.
Via een partituur leren samenspelen in kleine groep is de boodschap. 

Zij repeteren zaterdagnamiddag om de 14 dagen. Maar niet tijdens de schoolvakanties of de examen periode

 
Deze cursus is gratis
 
Inschrijven kan je Hier