Hakkebord dag


Beste hakkeborders,
 
Gewoonlijk probeer ik een paar keer per jaar een hakkeborddag te organiseren. Door de Covid- 19 crisis is dat uiteraard de voorbije 2 jaar niet zo best gelukt. Wegens drukke bezigheden is dat nu toch wat trager op gang gekomen dan eerst bedoeld. Vincent Verhelst en ikzelf hebben de handen in mekaar geslagen  ( niet mekaar) en willen proberen om wat hakkerborders bijeen te krijgen op zondag 7 november 2021.
Het wordt wel een bijzonder hakkeborddag:
    – Het gaat door in de lokalen van Westelfolk:  Hollandse dreef 3 te 2260 Westerlo.
       Dat is nogal ten noorden van Vlaanderen en dus heel ver voor wie in het zuiden van Vlaanderen woont.
    – Het begint in de namiddag om 14 uur met een samenspel sessie: we putten uit ons bekend repertoire.
    – We brengen best onze picknick mee om tussendoor wat te eten.
    – Om 19 uur komt er een presentatie  ( met publiek) van het hakkebord project dat in 2019 is opgestart met Toon Lauwers, Mirte Maes , Willy Vermaelen en ikzelf.
      Op dat moment willen we een samenspel concertje geven met de deelnemers van de namiddag. Er volgt dan een uiteenzetting over het hakkebord- bouw- project, demonstraties van de instrumenten en een concertje door gevorderde hakkebord spelers ( gevorderde beginners en gevorderden).
      Dat is bedoeld als promotie voor het hakkebord want Westelfolk is gestart met een  bouwcursus van kleine hakkebordjes en er volgt ook een speelcursus.
Wie er die dag wil bijzijn stuurt mij best een berichtje want het is heel belangrijk voor ons te weten met hoeveel deelnemers we zullen zijn.
We zullen enkele hakkeborders aanspreken om aan het concertje deel te nemen. Wie het al ziet zitten om zelf iets te brengen,op het concertje, mag dat zeker laten weten.
Er volgt nog een 2 de uitnodiging voor die dag met een selectie uit ons repertoire.
Naar de toekomst toe zou ik toch een 2- tal hakkeborddagen willen organiseren in Belsele zo tussen januari en juli. Die planning en organisatie moet nog opstarten. U hoort daar nog van.
 
Ondertussen: vriendelijke groeten.
Graag tot ziens,
 
Pieter en Vincent

Datum - 7 november 2021
14:00 - 22:00